بیمه‌ها

بيمه اوليه
تأمين اجتماعي
خدمات درماني
نيروهاي مسلح
بانك پارسيان
بانك تجارت
بانك توسعه صادرات
بانك رفاه كارگران
بانك سپه
بانك صادرات
بانك صنعت و معدن
بانك كشاورزي
بانك مركزي
بانك ملت
بانك ملي
بيمه سينا

شرکتهای طرف قرارداد
شرکت شهر سالم (شهرداری)
شرکت ملی فولاد
کانون سردفتران
شرکت ملی نفتکش
صندوق رفاه کیش

بيمه تكميلي
بانك رفاه كارگران
مجلس شوراي اسلامي