اخبار و مقالات

تست های تخصصی آزمایشگاهی دربیماری کرونا

تست های تخصصی آزمایشگاهی دربیماری کرونا

مشاهده بیشتر

تشخیص بیماری سل

تست کوانتی فرون (QuntiFERON-TB Gold) ویا QFG ، به منظور آزمایش خون برای کمک به تشخیص سل(TB) و انواع نهفته آن (LTB) تهیه شده

مشاهده بیشتر

راه اندازی تست اندازه گیری سطح Topiramate در نمونه سرم_

راه اندازی تست اندازه گیری سطح Topiramate در نمونه سرم_

مشاهده بیشتر

آزمایش ژنتیک قبل ازبارداری

اگر یک زوج سالم حامل ژن معیوب باشند خطر داشتن فرزند مبتلا به بیماری ژنتیکی برای آنها وجود دارد. پانل ژنتیکی قبل از بارداری 547  ژن را در هریک از زوجین بررسی نموده و موتاسیونهای موجود در آنها را (در صورت وجود داشتن) مشخص می کند. در این ژنها تا کنون تعداد 5969  موتاسیون بیماری زا مشخص شده است.

مشاهده بیشتر

معرفی بیماری کم آبی بدن (Dehydration)

کم آبی بدن عارضه ایست که با دفع آب دراثراسهال واستفراغ ، تب ویا ورزشهای سنگین اتفاق میفتد. هرچند درحالات ضعیف با جایگزینی آب ومایعات کافی قابل کنترل می‌باشد.

مشاهده بیشتر