طرف قرارداد


تأمين اجتماعي 

 خدمات درماني     

نيروهاي مسلح       

بانك تجارت   

بانك توسعه صادرات   

بانك رفاه كارگران   

بانك سپه           

بانك صادرات   

بانك صنعت و معدن   

بانك كشاورزي

بانك مركزی     

بانك ملت             

بانك ملي             

بيمه سينا       

بیمه البرز                   

بیمه معلم               

بیمه سامان         

بیمه نوین         

بیمه اسیا                   

بیمه کار آفرین

بیمه تجارت نو   

بیمه ملت             

بیمه سرمد                                    

کانون سردفتران         

شرکت نفت فلات قاره

بهداشت درمان صنعت تهران (شاغل )                     

شرکت ملی نفت ایران (بازنشسته)                                 

موسسه خیریه سمر                     

مجلس شوراي اسلامي

آرمان سفیران سلامت (هواپیمایی ماهان )