معرفی بیماری کم آبی بدن (Dehydration)

08 آذر 1395

کم آبی بدن عارضه ایست که با دفع آب دراثراسهال واستفراغ ، تب ویا ورزشهای سنگین اتفاق میفتد. هرچند درحالات ضعیف با جایگزینی آب ومایعات کافی قابل کنترل میباشد، ولی در موارد شدید که با اختلالاتی درسیستم متابولیکی بدن و تغییر غلظت الکترولیتهای سرم (افزایش کلر، پتاسیم، کلسیم وکاهش سدیم) منجر به ناراحتیهای عمومی (سردرد و کم اشتهائی و ...) و عصبی ، از جمله خستگی، خواب آلودگی میگردد. این عوارض درسنین بالا که احساس تشنگی انسان کاهش می یابد  میتواند شدیدتر بوده و به تشنج و حتی اغما کشیده شود. کم آبی کودکان  با احتمال بیشتراتفاق، بصورت بیحالی،  نا آرامی، تحریک پذیری و مقاومت در خوردن و آشامیدن تظاهر میکند که نیازبه مشاوره و مداخله پزشکی باشد .